home cozy picture

Serious about saving or improving your relationship?

Get professional therapy from a licensed therapist anytime anywhere at the cozy of your home online.

Heloooooooo! Familjerådgivning/ parterapi

 • Svårt att prata med varandra
 • Upptrappade konflikter eller långvarig tystnad mellan er
 • Familjebildningproblematik
 • Känslorna har förändrats
 • Någon av er har träffat en annan
 • Otrohet
 • Tankar på separation
 • Sexuella svårigheter
 • Svårt få ihop sin bonusfamilj
 • Svårigheter i relationen mellan vuxna syskon, till en förälder, svärförälder

Krisbearbetning

 • Ålders/utveckligskris
 • Depression
 • Allvarlig fysisk sjukdom
 • Separation
 • Anhörigs död

Samtalsterapi/ KBT/ fobiträning

 • Bearbetning av känslor och tankemönster som leder till oönskade
 • reaktioner, handlingar, undvikanden.
 • Aggressionsproblematik
 • Olika former av fobier

Utbildning

 • Socionom
 • Kognitiv psykoterapi
 • Sexologi

Lång arbetslivserfarenhet som

 • Behandlare beroendeproblematik
 • Socionom slutenvårdspsykiatri
 • Kurator på vårdcentral
 • Auktoriserad familjerådgivare